GMINA STRZEGOWO

zrealizowała projekt edukacyjny

NAUKA –DROGĄ DO SUKCESU GMINY STRZEGOWO

 skierowany do  uczniów oraz  nauczycieli :

- Szkoły Podstawowej w Dąbrowie;

- Szkoły Podstawowej w Niedzborzu,

- Szkoły Podstawowej w Strzegowie,

- Gimnazjum w Niedzborzu;

- Gimnazjum w Strzegowie

- Liceum Ogólnokształcącym w Strzegowie.

Celem projektu było stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju  oraz zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych

W okresie realizacji 2012-2013 wsparcie zostało udzielone uczniom w formie zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, zajęć komputerowych, języków obcych, przedsiębiorczości a także wsparcia psychologicznego i zawodowego.

Spośród uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostały utworzone 102 grupy szkoleniowe:

 • w ramach zajęć wyrównawczych:
 • 5 grup zajęć matematyki   w wymiarze 60 h
 • 6 grup zajęć matematyki nauczania zintegrowanego 60 h
 • 1 grupa zajęć informatyki w wymiarze 60 h
 • 4 grupy zajęć jęz. angielskiego w wymiarze 60 h
 • 3 grupy zajęć fizyki  w wymiarze 60 h
 • 2 grupy zajęć chemii  w wymiarze 60 h
 • 2 grupy zajęć biologii w wymiarze 60 h
 • 2 grupy zajęć geografii w wymiarze 60 h

w ramach zajęć rozwijających:

 • 7 grup zajęć matematyki  w wymiarze 60 h
 • 6 grup zajęć matematyki nauczanie zintegrowane 60 h
 • 4 grupy zajęć przyrody w wymiarze 60 h
 • 3 grupy zajęć fizyki  w wymiarze 60 h
 • 3 grupy zajęć chemii  w wymiarze 60 h
 • 3 grupy zajęć biologii w wymiarze 60 h
 • 3 grupy zajęć geografii w wymiarze 60 h
 • 5 grup zajęć z przedsiębiorczości w wymiarze 60 h
 • 8 grup zajęć z języka niemieckiego w wymiarze 60 h
 • 4 grupy zajęć jęz. angielskiego w wymiarze 60 h
 • 5 grup zajęć jęz. angielskiego w wymiarze 30 h
 • 2 grupy zajęć jęz. angielskiego w wymiarze 120 h
 • 2 grupy zajęć informatyki  w wymiarze 120 h
 • 4 grupy zajęć informatyki  w wymiarze 30 h
 • 5 grup zajęć informatyki  w wymiarze 60 h
 • 6 grup warsztatów wsparcia psychologicznego
 • 7  grup zajęć poradnictwa edukacyjno – zawodowego

Uczniom zapewniono bezpłatny catering w trakcie zajęć szkoleniowych oraz transport.

Na potrzeby realizacji projektu do  wszystkich 6 szkół zostały zakupione tablice interaktywne.

Zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli realizowane były w 10 grupach szkoleniowych:

 Część 1: Szkolenie z zakresu wykorzystywania multimediów w praktyce edukacyjnej w wymiarze 4 godzin dla 3 grup o średniej liczebności 10 nauczycieli w grupie. Szkolenie obejmowało wykorzystywanie tablic interaktywnych w czasie zajęć lekcyjnych.

Część 2: Szkolenie z zakresu analizy sprawdzianów i egzaminów oraz edukacyjnej wartości dodanej w wymiarze 25 godzin dla 6 grup o średniej liczebności 10 nauczycieli w grupie,

Część 3: Szkolenie z zakresu pracy metodą projektu w wymiarze 25 godzin dla 1 grupy o liczebności 30 nauczycieli w grupie.